rodina
Rodinné právo

Rodinné právo

  • rozvod manželství
  • společné jmění manželů
  • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu
  • vyživovací povinnost (návrhy, změny, vymáhání)
  • zastupování klientů v rozvodovém řízení

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.