people
Korporace

Korporace

  • zakládání, změny a likvidace obchodních společností, družstev, spolků
  • převody obchodních podílů, dispozice s členskými podíly, akciemi
  • pořádání valných hromad, rozhodnutí jediného společníka atp.
  • příprava dokumentů pro notářské zápisy
  • příprava dokumentů pro řízení o zápise do veřejného rejstříku (obchodní, spolkový apod.)

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.