JUDr. Vladimír Kašpar, advokát
ev.č. ČAK 5142
ID schránky: n73haqy
mail: kaspar@kvadvokati.cz

JUDr. Jan Vrba, advokát
ev.č. ČAK 12020
ID schránky: f5jfw7c
mail: vrba@kvadvokati.cz

Mgr. Jakub Kašpar, advokátní koncipient JUDr. Vladimíra Kašpara
ev.č. ČAK 39997
mail: kasparj@kvadvokati.cz

Mgr. Ladislav Novotný, advokátní koncipient JUDr. Vladimíra Kašpara
ev.č. ČAK 35145
mail: novotny@kvadvokati.cz

Lucie Závacká, odborná asistentka
mail: zavacka@kvadvokati.cz