people
Občanské a obchodní právo

Občanské a obchodní právo

  • tvorba a revize občanskoprávních smluv a uplatňování z nich vzešlých nároků (nájemní smlouvy, smlouvy kupní, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, spotřebitelské smlouvy, smlouvy o výpůjčce atp.)
  • poradenství při vymáhání pohledávek (předžalobní výzvy, žaloby na zaplacení pohledávky, zajišťovací instituty, uznání dluhu atp.)
  • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
  • vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.