people
Nemovitosti

Nemovitostio

  • kompletní poradenský servis ve věcech převodů nemovitostí
  • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnné smlouvy atp.)
  • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
  • věcná břemena, služebnosti, předkupní právo
  • zástavní právo
  • rozdělení nemovitostí
  • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
  • zastupování v řízení před katastrálními úřady
  • prohlášení vlastníka budovy a jeho změny, smlouvy o výstavbě atp.
  • agenda společenství vlastníků jednotek (zakládání, změny atp.)

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.